Boekdruk.be

door Kris Buyse en Jos Brabants

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte


Welkom op de site van de private persen Blauwdruk en Jozef Moetwillig van respectievelijk
Kris Buyse en Jos Brabants.
EEN BIBLIOFIEL BOEK


Een BIBLIOFIELE UITGAVE is een boekwerk dat “kalos kai agathos” is,

‘schoon en goed’ gemaakt (omdat de inhoud hiernaar vraagt).

En dit volgens de canon van de boekproporties en de esthetica.

Het (openliggende) boek, de zetspiegel, de gekozen letter zijn van die aard

dat de tekst rustig in het wit is ingebed; eenvoud heerst, overdaad niet.

Zo’n boekwerk vraagt een ambachtelijk met zorg opgebouwde en (vrijwel)

perfecte afwerking en binding.


‘Boekdruk’, typo, krijgt mijn voorkeur; evenals de kleuren zwart en

(in combinatie met) vermiljoen-/miniatuurrood.


Typo of hoogdruk verwekt ‘moet’ of ‘indruk’: de loden letter laat sporen na

in het papier. (Hierom geef ik als drukker-in-de-marge

bibliofiel boekwerk onder de imprint Jozef Moetwillig uit.)


Aan de papiersoort en -kwaliteit/-keuze worden hoge eisen gesteld.

Een hoog aantal exemplaren is niet aangewezen, maar honderd

hoeft geen limietgetal te zijn. Het gaat echter om een beperkte uitgave

met / in luxe-editie en om deze zeldzaamheid gegeerd.

Bovendien verhoogt de opname van grafiek in het boekwerk

de meerwaarde en uniciteit ervan.


Voor Henri Van de Velde is het boek echter niet alleen een monument,

een singulier kunstwerk, dat op unieke wijze geest en lichaam verenigt.

Hij ziet in het boek tegelijk ook een pain quotidien culturel voor

de intellectuele mens, zijn onontbeerlijke begeleider voor de voeding

van de geest en de verheffing in het dagelijkse leven.


(JOS BRABANTS)

 

Hoofdmenu

Klik hieronder voor de private persen


Over boekdruk